< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Vedení a řízení změn

Image

V posledních letech se změna v podnikatelském prostředí stala způsobem života.

Změň své myšlenky a změníš svůj svět.— Norman Vincent Peale

V dnešním rychle se rozvíjejícím a náročném konkurenčním prostředí schopnost vést a provádět úspěšné organizační změny již není možnou manažerskou dovedností; je reálnou nutností pro strategický úspěch.

Změna totiž nenastává sama o sobě. Návyky jsou normální součástí života každého člověka, ale při řešení změn jsou často kontraproduktivní. Jako lidé nejsme příliš dobří ve změnách. Změny považujeme za negativní; za něco co vytváří nestálost a nejistotu.

Image
Změny je ovšem zapotřebí soudržně a proaktivně zvládat. Řízení změn (Change Management) integruje přechod lidí, procesů a technologií ze současného stavu „status quo“ na neustále se rozvíjející budoucí stav.

Co znamená řízení lidského faktoru při změnách a co je přesně change management?

Aplikujeme řízení změn z jednoho hlavního důvodu: abychom zajistili dosažení požadovaných výsledků ze změny.

Abyste vedli změny na organizační úrovni, musíte být schopni vést změnu na individuální úrovni.

Řízení změn je účinné pouze tehdy, když kombinujete procesy a nástroje pro řízení organizačních změn s procesy a nástroji pro individuální řízení změn.

Tréninkové cíle

  • Zlepšit vlastní chápání procesu změny a různých dynamik, které mají dopad na jeho výsledky
  • Identifikace leadership schopností pro vítězný přechod ke změnám
  • Plánování implementace triumfální změny
  • Pochopit model změn Johna Kottera a vztáhnou

t ho na výzvy, kterým čelíte

 • ADKAR přístup ke změnám
 • Získat širší pochopení nejlepších strategických možností, které jsou k dispozici pro zajištění úspěšné implementace změn
 • Jak vytvořit pocit bezpečí a udržet svůj tým nebo zaměření organizace v průběhu změn
 • Proaktivní zvládání odolnost vůči změnám
 • Pochopit úroveň připravenosti vašeho týmu ke změnám
 • Zakotvení nových přístupů ve firemní kultuře

Image
Trénink Vedení a řízení změn společnosti Maxwell International je vysoce interaktivní vzdělávací program zaměřený na praktické dovednosti. Je navržen tak, aby vám a vaší organizaci pomohl uspět v dnešním rychle se měnícím, komplexním podnikatelském prostředí.

Pokud poznáváte tyto výzvy a chcete provést změnu, kontaktujte nás

Image

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento neocenitelný kurz pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům. Čas od času nabízíme toto téma jako otevřený kurz, který umožňuje, aby se účastnil pouze jeden či více účastníků.

Pro více informací nás kontaktujte


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás