< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Řízení motivace

Nejlepší manažeři motivují

 

„Motivace je umění přimět lidi, aby dělali to, co chcete, protože to chtějí dělat“ Dwight D. Eisenhower

 
Image
 

V posledních několika letech organizace přijaly frázi „angažovanost zaměstnanců“, aby odchytili druh motivace požadované na dnešním pracovišti. Řízení a motivace jsou klíčové faktory ovlivňující úspěch organizace i spokojenost zaměstnanců. Spojení a propojení úspěšného vedení a vhodných způsobů motivování zaměstnanců je proto zásadní pro všechny organizace.

Nedostatečná motivace zaměstnanců je často považována za příčinu špatných výsledků a stejně tak často se říká, že je součástí práce manažera poskytovat motivaci. Jako manažeři často předpokládáme, že zaměstnanci jsou motivováni nebo reagují na podněty od manažerů.

 
Image
 

Motivace je nejsilnější emocí, která zaměstnance každodenně přivádí do práce. Závazek manažera motivovat zaměstnance je zásadní dovedností, kterou používají skvělí manažeři. Jako manažer, čím lépe znáte své zaměstnance – jejich přání a sny, oblíbené a neoblíbené činnosti, jejich obavy a ambice – tím větší šanci budete mít k tomu, abyste je úspěšně motivovali.

 

Je všeobecně uznáváno, že motivovaní zaměstnanci vytvářejí vyšší hodnotu a dosahují výraznějších úspěchů.

Řízení motivace je proto kritickým prvkem úspěchu v každém podnikání; se zvýšením produktivity může organizace dosáhnout vyšší úrovně výstupu.

 

Jak tedy, jako manažer, „poskytujete“ motivaci?

Tréninkové cíle

 

 • Důležitost motivace
 • Pochopit, jak mohou být lidé motivováni
 • Dozvědět se o psychologických teoriích motivace zaměstnanců
 • Naučit se používat účinné metody motivace zaměstnanců
 • Vypracovat plány pro efektivnější týmovou motivaci včetně zohlednění různých osobnostních typů
 • Budování motivace prostřednictvím zapojení zaměstnanců
 • Motivační techniky pro lídry
 • Motivační zabijáci
 • Jak nastavit jasné a definované cíle jako součást motivačního procesu
 • Identifikovat specifické problémy motivace na pracovišti a naučit se je řešit
 • Implementace dlouhodobého plánu pro udržení motivačních technik používaných na pracovišti

 
Image
 

Proč potřebujeme motivované zaměstnance? Odpovědí je přežití a úspěch.
Všichni manažeři by měli znát tajemství, jak motivovat zaměstnance. Zajistí tím nejen přežití své společnosti v měnícím se světě, ale i vysokou produktivitu a pokrok.

 

Jste připraveni začít?

 
Image

Buďte v kontaktu

Chcete znát odpovědi na nejčastěji položenou otázkou manažerů – jak zvýšit pracovní motivaci svých zaměstnanců? Chcete mít zaměstnance se očekávanou pracovní etikou: svědomité, oddané, spolehlivé a zodpovědné. Pokud ano, kontaktujte nás již dnes


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás