< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Zákaznická Strategie & Marketing

Zákazníci .
Vaše nejcennější aktiva

Image
 
Žijeme ve „věku zákazníků“. Zákazníci vědí víc a očekávají více. Zákazníci jsou pro naše podnikání vše a samozřejmě bez nich bychom neměli žádný obchod. Úspěšná zákaznická strategie pomáhá společnostem udržovat stávající zákazníky a získávat nové. Starost o uspokojování zákazníků je prospěšná v mnoha ohledech.
 
Image
 
nové. Starost o uspokojování zákazníků je prospěšná v mnoha ohledech.Oblast customer experience prochází rychlými změnami. Vytváření pozitivního zákaznického zážitku rozhoduje o tom, zda se zákazník ke značce nebo obchodníkovi vrátí či nikoliv.
 
Zákazník bude v budoucnosti daleko lépe informován a očekává, že společnosti budou znát jeho individuální potřeby a personalizovat zkušenosti. A právě volba správné zákaznické strategie může být silným nástrojem, který společnosti pomůže ve splnění svých cílů a dlouhodobé úspěšnosti.

Oblasti zákaznické strategie a marketinku, ve kterých se naši klienti na nás nejvíce obracejí:

 • Strategické plánování
 • Akcelerace prodejního růstu
 • Postavení a strategie značky
 • Strategie růstu založená na zákaznících
 • Segmentace zákazníků
 • Řízení vztahů se zákazníky
 • Customer experience – Zákaznická zkušenost
 • Zvyšování efektivity prodeje
 • Transformace obchodního oddělení / obchodní sítě
 • Outsourcing prodejních sil
 • Optimalizace prodejního procesu
 • Optimalizace organizační struktury obchodní sítě
 • Nastavení systému rozvoje a tréninku v oblasti obchodu
 • Design systému odměňování, motivace a řízení výkonu obchodníků
 • Firemní komunikace
 • Digitální marketing a sociální média
 • Strategie kanálu
 • Audit marketingu
 • Marketingové strategie
 • Brand Strategie
 • Strategie propagace
 • Řízení pověsti a krizová komunikace

 
Image

Máte zájem o naše služby týkající se zákaznické strategie a marketinku? Zařaďte se mezi firmy, které určují trendy, vytvářejí nové trhy a užívají výhod unikátního
postavení na trhu.

Máte zájem o naše služby v oblasti Zákaznické Strategie & Marketingu?

Marketingová strategie musí odrážet skutečné potřeby a cíle vašeho podnikání. Pomůžeme vám v implementaci úspěšných obchodních modelů, cenových strategií a marketingových plánů zaměřených na zákazníka, které vycházejí z osvědčených postupů ověřených v praxi, principů dobře aplikovatelných v prostředích B2B, B2C i B2G a to bez omezení na odvětví či obor podnikání a na typ poskytovaných služeb a produktů. Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás