< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Komunikujte přesvědčivěji

Skutečná síla komunikace

Image
V dnešním neustále se měnícím, konkurenčním pracovním prostředí je schopnost komunikovat vaší nejdůležitější obchodní dovedností. Není tajemstvím, že se požadavek dobré komunikace pravidelně objevuje na seznamu dovedností, které požadují zaměstnavatelé; ale komunikace je mnohem více než jen mluvit.

 

Když komunikujete s lidmi, poznávají vás jako jednotlivce, i jako profesionála. Lidé v organizaci neustále komunikují, ať už si to uvědomují nebo ne. Jediným způsobem, jak mohou lidé pociťovat vaši inteligenci a profesionalitu, je účinnost vaší komunikace.

 

Věříme, že schopnost komunikovat účelně a jasně je klíčem k osobnímu a profesnímu úspěchu.

Společnosti s dobrými komunikačními postupy podávají třiapůlkrát vyšší výkon než jejich konkurence.Schopnost firmy konkurovat může být nejdůležitějším důvodem pro podporu efektivní komunikace, ale není to jediný důvod.

Image

Tréninkové cíle kurzu Komunikujte přesvědčivěji

 • Pochopení toho, jak funguje komunikace
 • Identifikace a používání různých stylu komunikace
 • Vliv špatného dotazování a poslechu
 • Pochopení toho, kdy a jak položit otázku
 • Zlepšení soustředění při naslouchání
 • Získání aktivních schopností poslechu a umění reakce
 • Pohled na věci z jiných hledisek
 • Efektivnější práce s vlastními předpoklady a domněnkami
 • Porozumění vlastním silným stránkám
 • Tajemství jazyka těla
 • Zvyšování důvěry
 • Zvládání náročných situací a lidí
 • Komunikace s důvěrou
 • Uvedení do praxe
 • Vytvoření osobního akčního plánu

Čím efektivnější bude vaše komunikace, tím úspěšnější budete vy osobně a profesionálně. Komunikace vám může hodně pomoct, nebo vám může ublížit.

 

Být vynikajícím komunikátorem vám umožní získat tu práci, kvůli které jste skutečně tvrdě pracovali, a zaručí vám jasnou budoucnost. Získání dobrých komunikačních dovedností vás může oddělit od ostatních kandidátů, umožnit vám stát se životaschopnějším pracovníkem a posunout vás k odrazovým kamenům, k roli autority a kariérnímu postupu.

 

Život je mnohem lepší, když komunikujete efektivně.

Image
Naučte se, jak můžete změnit způsob, jakým komunikujete, využívat techniky přesvědčování k utváření názorů, ovlivňování chování a dosahování výsledků. Prostřednictvím našich programů budete prozkoumávat klíčové strategie a získávat efektivní nástroje k tomu, abyste se angažovali a inspirovali ostatní v různých obchodních kontextech.

Jste připraveni začít?

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento neocenitelný kurz pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům. Čas od času nabízíme toto téma jako otevřený kurz, který umožňuje, aby se účastnili pouze jeden či více účastníků
Pro více informací nás kontaktujte.

Image


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás