< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Energetika, distribuční sítě a těžební průmysl

 

Energetické obavy jsou dominantní výzvou pro podniky a vlády po celém světě. Integrace inovativních řešení zásadně mění celý sektor.

Image

Důležitým prvkem, na který je třeba se zaměřit, je řízení stávající spotřeby elektřiny, zajištění nadproudové spotřeby energie a neustálý pokrok v oblasti technologií pro získávání a skladování energie z obnovitelných zdrojů, jako je například solární, větrný a vodíkový pohon.
 
Energie prochází masivní transformací, která spolu s technologiemi jako umělá inteligence a internet věcí (IoT) budou znovu definovat způsob, jakým budeme žít v nadcházejících desetiletích.
 
Poskytování dostatečné energie k uspokojení požadavků rostoucí světové populace s rostoucí životní úrovní bude vyžadovat zásadní pokrok v oblasti dodávek energie a účinnosti.
 
Maxwell International může pomoci energetickým organizacím reagovat na tyto novodobé výzvy, kterým čelí. Naši energetičtí experti poskytují širokou škálu poradenských služeb, které řeší strategické, organizační, finanční a reputační potřeby v energetickém průmyslu.
 
Členské státy EU se zavázali, že zefektivní svou spotřebu energie o 32,5 % do roku 2030 a co nejdříve dosáhnou emisně neutrální ekonomiky. Zvýší se tím energetická soběstačnost Evropy, současně to povede k vytvoření nových pracovních míst a sníží se finanční náklady za import zejména fosilních paliv, které každý den dosahují hodnoty 1 bilion EUR.
 
Jedinečný přístup společnosti Maxwell International spočívá v tom, že pomáhá efektivně řešit aktuální výzvy zejména v technologickém rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, akumulace energie, kombinované výroby elektřiny a tepla, elektromobilitě, nebo nastupujících energetických digitálních řešení.

Naše služby a řešení

 

 • Management Consulting a Business Process Management
 • Firemní vzdělávání a dlouhodobý rozvoj zaměstnanců
 • Školení v terénu
 • Řízení lidských zdrojů
 • Průzkumy spokojenosti zákazníků a průzkum trhu
 • Řešení pracovní síly a kompenzační studie
 • Podnikový energetický management a komplexní poradenské služby
 • Řízení kompetencí
 • Organizační hodnocení
 • Zapojení komunity a zainteresovaných stran
 • Marketingová strategie, inovace a partnerství
 • Customer experience – zákaznická zkušenost
 • Customer engagement
 • Marketing, on-line marketing a sociální sítě
 • Výzkum spokojenosti zaměstnanců
 • CSI – Výzkum spokojenosti zákazníků
 • Outsourcing zaměstnanců
 • Řízení vztahů se zákazníky a odběrateli
 • Strategická komunikace
 • Strategický rozvoj a implementace

 

Naše široká škála zkušeností a schopností umožňuje společnosti Maxwell International poskytovat inovativní a výkonná řešení pro vaše nejnáročnější problémy, ať už v oblasti lidských zdrojů, rozvoje společnosti, výkonnosti zařízení nebo organizační struktury.
 
Image

Pokud hledáte poradenskou firmu s integritou, nadšením a talentem pro dosažení výsledků v energetice, distribučních sítích a těžebním průmyslu pak jste na správném místě.
 

Společně vytváříme trvalé změny a výsledky.
Jak vám můžeme pomoci


Jste připraveni začít? Kontaktujte nás ještě dnes!

Image


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás