< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

MBTI® : Zlepšení osobní a týmové efektivity

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) – je všestranné hodnocení typu osobnosti, které označuje odlišné psychologické preference, založené na teorii psychologického typu Carla Junga.

 
Image
Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) označuje naše osobní preference ve čtyřech směrech:

  • Oblast, kam směřujeme naši pozornost – Extraverze (E) nebo Introverze (I)
  • Způsob, jakým přijímáme informace – Smysly (S) nebo Intuice (N)
  • Jak se rozhodujeme – Myšlení (T) nebo Cítění (F)
  • Jak se vypořádáváte s okolním světem – Usuzování (J) nebo vnímání (P)

 
Image
 
Nástroj MBTI má dlouhou a prestižní historii, což všechno vede k jeho obrovskému úspěchu. MBTI je dnes nejrozšířenějším a nejuznávanějším osobnostním nástrojem na světě.
 
Dobrá komunikace je základem veškeré lidské interakce a je zásadní pro fungování jakéhokoli podnikání. Jasná a přesná komunikace může snížit zbytečné úsilí a zamezit frustrujícím nedorozuměním. s.
 
Existuje mnoho výhod efektivní týmové komunikace, která vám pomůže zvýšit produktivitu vašeho podnikání. Když je tým schopen spolupracovat prostřednictvím dobré komunikace, může to přinést více příjmů do konečného hospodářského výsledku firmy.

ImageMyers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) poskytuje strukturu pro porozumění individuálním silným stránkám a odlišnostem osobnosti a způsobu, jakým do sebe zapadají, aby posílili týmový úspěch.
 
Když je tým schopen efektivně komunikovat, každý člen je lépe schopen porozumět svým týmovým kolegům. Kulturní diversita se stává výhodou, protože tým komunikuje tak dobře, že vzájemné pochopení usnadňuje další postup kupředu. Pochopení osobnosti je jednou z klíčových oblastí ke zlepšení výkonnosti týmu.

Přibližně 40% týmu neví, jak sladit rozdíly nebo vyřešit mezilidské konflikty. Týmy, které pochopí vlastní osobnostní typy, mohou využít svých silných stránek a omezit své slabiny.
 
Výhody MBTI® pro vývoj týmů:

  • Identifikace silných stránek, zdrojů a potenciálních slabých míst v týmu
  • Zlepšení komunikace v týmu
  • Pomáhá lídrům identifikovat akční plán ke zlepšení efektivity týmu
  • Pomáhá srovnat týmy do jedné roviny a snížit negace probíhající v pozadí
  • Zvládnutí, vyřešení a prevence konfliktů a stresů díky většímu pochopení preferencí ostatních lidí.

 
Tento vysoce hodnotný workshop společnosti Maxwell International poskytuje návody a postupy jak posílit a rozvinout pracovní vztahy ve vaší organizaci.
 
Image
 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás