< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Řízení diverzity a multikulturních týmů

Skvělé myšlenky pocházejí z diverzity

 
Image
 

Globalizace způsobuje, že se svět stává integrovanějším a mizící hranicemi mezi zeměmi nepřetržitě vytvářejí firmám příležitosti pro mezinárodní expanzi. S rostoucí globální ekonomikou došlo k rychlému růstu nadnárodních korporací, což vedlo k tomu, že firmy mají více kulturně různorodou pracovní sílu. Dnešní globální korporace mají zaměstnance z různých etnických a kulturních skupin, protože působí v mnoha různých zemích.

 
Image
 

Řízení diverzity a mezikulturních týmů se skládá z postoje a dovedností, které vám umožňují uspět v globálním pracovním prostoru. Mezi tyto dovednosti patří schopnost vytvořit pro vás a vaše kolegy nový kulturní prostor, schopnost vytvářet vítězná řešení při interkulturním interakci a schopnost předvídat, správně interpretovat a přizpůsobit se kulturně definovaným behaviorálním zvyklostem kolem vás.

 

Budování mezikulturní kompetence není jen o školení. Nicméně, kurz dávající lidem vzor a rámec pro pochopení a řešení kulturních rozdílů, je nesmírně užitečný, i to i pro ty, kteří mají zkušenosti z mezinárodní korporací.

 

Trénink diverzity je ústředním bodem diversity managementu; zpochybňuje zakořeněné předsudky a je hlavním hnacím motorem změny v organizační kultuře.

 

Proč je diverzita důležitá?

 

 • pomáhá zvýšit ekonomický zisk
 • zvyšuje spokojenost lidí v práci i mimo ni
 • reaguje lépe na různorodé potřeby zákazníků a klientů
 • zvyšuje produktivitu
 • zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb
 • zvyšuje solidaritu a soudržnost v rámci společenství, které firmy svou činností ovlivňují
 • zabraňuje nediskriminaci a pomáhá včlenit do pracovního procesu různorodý pracovní potenciál různých jedinců

Tréninkové cíle

 

 • Uznávat a respektovat kulturní rozdíly
 • Co je diverzity a jaké jsou její typy
 • Klíčové hodnoty ve vztahu k diverzitě
 • Jak ovlivňuje kultura interakce na pracovišti
 • Stanovení norem pro tým
 • Rozvoj týmové identity a vymezení rolí a povinností
 • Vytvoření rapportu a důvěry
 • Rozumět a přijímat kulturní rozdíly na pracovišti
 • Strategické plánování diverzity
 • Proces zavádění diverzity do praxe

 
Image

 

Je pro nás obtížné důvěřovat lidem, jejichž chování a činům nerozumíme a může to způsobit nedorozumění v komunikaci. Klíčem k tomu, abychom se takovému nedorozumění nebo nepochopení vyhnuli, je flexibilita v řízení. Čím víc se naučíme být flexibilní, pracujeme různými způsoby s různými skupinami lidí, tím efektivnější budeme na mezinárodní úrovni

 

Můžeme náš tréninkový program přizpůsobit konkrétním obchodním oblastem a konkrétním zemím, které vás zajímají.

 

Tréninkové programy diverzity společnosti Maxwell International mohou být zaměřeny na různé kultury nebo mohou být integrovány jako modul v rámci širších programů zaměřených na globální nebo virtuálním pracovní týmy nebo maticové řízení.

 
Image
 

Pokud poznáváte, že čelíte těmto výzvám a chcete provést změnu, kontaktujte nás.

Buďte v kontaktu

Chcete-li získat to nejlepší z vašich lidí kontaktujte nás


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás