< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Účetní a Daňové Poradenství

Maxwell International provide a wide range of Accounting & Tax Advisory services to offer a one-stop-shop solution to our clients

Image

Maxwell International poskytuje širokou škálu služeb v oblasti účetnictví a daňového poradenství.

 
Ať už jste malý podnik, korporace, mezinárodní firma, rodinný podnik nebo technologický startup, společnost Maxwell International vám komplexně zastřeší potřeby v oblasti účetnictví a daňového poradenství, a to od vedení účetnictví, zpracování mezd, daňového práva, strukturalizace vnitropodnikových financí, due diligence, a dalších služeb.
 
Taktéž pro naše klienty poskytujeme služby compliance jako např. kompletní vypracování daňových přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob, nepřímých a ostatních daní.  Pravidelně rozvíjíme své znalosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky prostřednictvím školení, sledujeme legislativní vývoj, judikaturu i změny v přístupu finanční správy.
 
Náš tým a obchodní partneři se skládá z kvalifikovaných účetních a daňových poradců s dlouholetou odbornou praxí a zkušenostmi. Díky tomu můžeme zaručit  precizní zpracování Vašeho účetnictví a poskytování kvalitních služeb daňového poradenství.
 
Image

Jak pomáháme

 • Mezinárodní restrukturalizace
 • Mezinárodní daňové poradenství
 • Daňově efektivní repatriace zisků
 • Služby transferového oceňování
 • Nízká kapitalizace
 • Srážková daň
 • Zdroje příjmu

 

Daně

 • Daňové plánování a transakční poradenství
 • Daňová revize
 • Podnikové finance (včetně finanční náležité péče, akvizice a prodeje podniků, orientační ocenění)
 • Řízení daňového rizika
 • Daňové poradenství a konzultace
 • Daňový audit
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmů
 • Daňové pobídky pro výzkum a vývoj
 • Daňový efekt
 • Struktura zdanění zaměstnanců
 • Nepřímé daně

Zpracování účetní závěrky, statutární zprávy a firemní účetnictví

 • Mzdy a platy (Payroll) – zpracování mezd a platů, benefitů, bonusů a srážek.
 • Řízení cashflow
 • Účetní závěrka: výkaz zisku a ztrát, rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash-flow), přehledy o změnách vlastního kapitálu.
 • Cashflow prognózy a finanční projekce
 • Management reporty, analýzy marží a klíčových finančních poměrů

 
Image
 
Pracujte chytřeji se specialisty, kteří vám mohou pomoci snížit daně, zjednodušit účetnictví, zvýšit vaše zisky a efektivně zvýšit vaše příjmy. Vše na jednom místě.
 

Further information

Pokud jste připraveni předat nám vaše problémy s čísly, my jsme připraveni vám pomoci.

Chcete li projednat vaše konkrétní požadavky či potřeby v oblasti účetního a daňového poradenství kontaktujte nás

 

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás