< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Pořádání Efektivních Porad

Jak zvládat obtížné rozhovory a situace

 
Image
 

Existují dobré porady a meetingy a také špatné. Dobrá porada je efektivní, produktivní a energizující pro své účastníky. Na druhé straně špatně vedené setkání může být frustrující, neproduktivní, demoralizující a velkou ztrátou drahocenného času.

 

Dotazovali jsme se 100 vedoucích pracovníků v řadě průmyslových odvětví: 67% z nich uvedlo, že jim porady neumožňují dokončení vlastní práce; 73% uvedlo, že mítinky jsou neproduktivní a neúčinné; 64% manažerů uvedlo, že porady jsou na úkor kreativního myšlení; 62% z nich uvedlo, že porady nevyužívají příležitostí sblížit tým.

 
Image
 

Náš trénink „Pořádání Efektivních Porad“ vám pomůže identifikovat a snížit porady o těch 50%, které se nemusí uskutečnit, aby se zlepšily ty, které zůstávají.

Tréninkové cíle kurzu Pořádání efektivních porad

  • Plánování porady: klíčové otázky
  • Porozumět roli facilitátora, důvodům porady a stylu facilitace
  • Naučit se jak připravit a pořádat efektivní porady
  • Naučit se, jak řídit cíleně poradu k očekávaným výsledkům
  • Rozvíjet aktivní poslechové dovednosti a silné dotazovací strategie
  • Získání nástrojů pro analýzu základních příčin konfliktů a technik pro budování porozumění
  • Odborně a s důvěrou řídit týmovou dysfunkci a konflikt
  • Zjistit, jak získat konsensus o obtížných problémech
  • Vytvořit motivační prostředí pro dosažení efektivních řešení a dosažení maximálních výsledků
  • Přechod od znalostí ke kompetenci a důvěře

 
Image
 

Náš trénink pomáhá lidem naučit se základy pořádání efektivních a produktivních porad na základě praktických zkušeností a testovaných strategií a může účastníkům ušetřit až jeden den týdně zbytečné a frustrující práce, zlepšit týmovou spolupráci, urychlit rozhodování a zlepšit angažování se zaměstnanců.

Jste připraveni začít?

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento neocenitelný kurzu pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům. Čas od času nabízíme toto téma jako otevřený kurz, který umožňuje, aby se účastnil pouze jeden či více účastníků.
Pro více informací nás kontaktujte.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás