< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Efektivita prodeje a prodejních kanálů

Maximalizujte svůj prodejní potenciál

Image
 

Staráme se o podnikání našich klientů jako o naše podnikání, sdílíme aspirace našich klientů, pracujeme na tom, abychom pochopili jejich realitu a přizpůsobili naše pobídky jejich cílům. Budeme s Vámi spolupracovat na vývoji integrovaných prodejních a partnerských programů přizpůsobených vaší hodnotové nabídce a naplnění vašich cílů.
 
Image
 

Naše služby prodeje a efektivity kanálu zahrnují:

 • Adaptace prodejních procesů změnám na trhu
 • Měření efektivity prodejního výkonu
 • Efektivita prodejních týmů
 • Organizační Efektivita
 • Management cenotvorby a marží
 • Řízení hodnoty zákazníků a loajality
 • Efektivní Marketing
 • Růst příjmů při snižování nákladů na prodej
 • Nastavení a integrace nových prodejních kanálů včetně sociálních médií
 • Optimalizace řízení a obslužnosti klíčových zákazníků
 • Transformace produktově orientovaného prodejního týmu na hodnotově orientovaní řešení
 • Implementace nových řešení v oblasti řízení vztahu se zákazníky
 • Aktualizace a zlepšení existujících prodejních nástrojů

Pochopení efektivního prodeje a managementu prodejních kanálů je pochopením chování spotřebitelů a způsobu, jak nejúčinněji pokrývat tyto zákaznické potřeby. Udržování marže v obchodních operacích je jednou z nejdůležitějších otázek, s nimiž se potýká jakýkoli distributor, velkoobchodní či maloobchodní organizace.

Společnost Maxwell International pomáhá organizacím zlepšit výkonnost prodeje již dvě desetiletí.

Společnost Maxwell International má vhled, zkušenosti a nástroje, které vám pomohou řídit výkon celé prodejní skupiny

Image

Tradiční prodejní metody a techniky se v poslední době dramaticky změnily. Internet prodává více než jakákoli prodejní síla na planetě. Globální trhy, zvýšené technologie, přetížení informacemi, fúze firem a komplexní produkty a služby se spojily, aby proces nákupu / prodeje byl složitější než kdy jindy.

Musíme zásadně změnit způsob, jakým se díváme na efektivitu prodeje a prodejních kanálů. Moderní kupující jsou daleko více empatičtí, skeptičtí a ovlivňováni svými vrstevníky, než kdykoliv předtím. Způsob, jakým dnes zákazníci nakupují, vyžaduje změny v tom, jak prodáváte. Už se nemůžete soustředit jen na svou činnost. Pokud se budou chtít prodejci v budoucnosti prosadit, zvládat základní principy setrvačnosti, poradenství a managementu emocí pro ně budou zásadní.
 

Máte zájem o služby efektivity prodeje a prodejních kanálů?

Pomáháme společnostem zvyšovat efektivitu prodeje a maximalizovat účinnost a efektivitu distribučních kanálů.

Chcete vědět, co pro vás můžeme udělat? Kontaktujte našeho konzultanta

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás