< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Jak zvládat obtížné rozhovory a situace

Jak se vypořádat se stresujícím chováním a odstranit konflikty

Image

Ve všech oblastech našeho života existují „obtížní“ lidé. Způsobují problémy každému, kdo s nimi přichází do styku. Nebylo by hezké, kdybyste mohli strávit svůj pracovní den, aniž byste se setkali s těmito obtížnými osobnostmi?

Naneštěstí si většinou nemůžete vybrat spolupracovníky nebo zákazníky, což znamená, že v určitém okamžiku se musíte setkat s lidmi, s nimiž se těžko vychází. Zatímco nemůžete změnit obtížné nebo problematické lidi, můžete se naučit efektivně komunikovat a rozptýlit interpersonální konflikty dříve, než začnou.
Proč se s někým tak těžko pracuje? Jaký je nejlepší způsob, jak se s nimi vyrovnat? Jak se dokážete vyrovnat se šéfem, který je manipulátorem nebo diktátorem? A co kolega, který se opakovaně objevuje ve vaší kanceláři, aby si povídal o osobních záležitostech? Proč někteří manažeři dokáží zvládat obtížné lidi, zatímco jiní se cítí zaskočeni? Jak se vyhnout tomu, abyste se stali obtížným zaměstnancem?

Řešení náročných situací s problémovými lidmi může mít negativní dopad na produktivitu práce a na podnikovou kulturu.

Tréninkový kurz zvládání obtížných rozhovorů a situací společnosti Maxwell International vám poskytne nástroje, které potřebujete k tomu, abyste se vyrovnali se všemi druhy obtížných zaměstnanců nebo se vypořádali s citlivými situacemi, jako jsou hodnotící rozhovory nebo důležité klientské konverzace. Tento kurz pro zvládání náročných konverzací vás naučí, jak být asertivní, upřímný a spravedlivý, ať již s klienty nebo s kolegy a podřízenými. Naučíte se přistupovat k náročným situacím s důvěrou, pozitivitou a praktičností.

Image

Tréninkové cíle

 • Naučit se nové strategie k efektivnímu řešení složitých konverzací
 • Jak se vyvarovat plýtvání drahocenné energie tím, že se cítíte špatně kvůli konfliktnímu člověku nebo situaci
 • Zjistit, jak efektivněji strukturovat zahájení složité konverzace
 • Pochopit, co dělá rozhovor obtížným a být schopen se pro ně účinně připravit
 • Zlepšit schopnost úspěšně zvládat své emoce i emoce ostatních
 • Rozpoznání a řízení obtížného chování
 • Rozpoznat vznikající konflikt a komunikační chování, které z nich mohou vyplynout
 • The ladder of inference – žebříku úsudků
 • Reflektovat své vlastní chování a reakce na konflikty a náročné konverzace
 • Prozkoumat různé přístupy a strategie pro efektivní řízení těchto konverzací
 • Cvičit a rozvíjet dovednosti pro úspěšné zvládání náročných a konfliktních situací
 • Přechod od znalostí ke kompetenci a důvěře

Všechny naše tréninkové kurzy přizpůsobujeme tak, aby odrážely potřeby účastníků v daný den. Naše školení pomáhá lidem pochopit strach a obavy, které často vedou k těmto vypjatým rozhovorům. Vybavíme vás novými způsoby myšlení a jednání, abyste mohli proaktivně a konstruktivně řídit náročné konverzace všech typů.

Image
To, jak zvládáme obtížné situace a obtížné rozhovory nám může pomoci k naší další kariéře, práci a vztahům, nebo také být její překážkou. Naše praktické tréninky zvládání obtížných rozhovorů a situací vybaví účastníky nástroji pro zvládání konfliktů; to, jak se vyhnout eskalacím situací a stát se lepším posluchačem, komunikátorem a lídrem.

Jste připraveni začít?

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento neocenitelný kurzu pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům. Čas od času nabízíme toto téma jako otevřený kurz, který umožňuje, aby se účastnil pouze jeden či více účastníků.
Pro více informací nás kontaktujte.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás