< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Společenská odpovědnost a udržitelnost

Lepší podnikání pro lepší svět

Image

Společenská odpovědnost a udržitelnost (CR&S = Corporate responsibility & sustainability) umožňuje společnostem začlenit sociální a environmentální hodnoty do firemní strategie etickým a udržitelným způsobem.

Každá organizace je zodpovědná za veškeré dopady svého působení, což významně ovlivňuje její reputaci, zisk a dlouhodobý rozvoj.

Společenská odpovědnost a etické postupy jsou důležité pro úspěch každé společnosti. Zavedení strategie CSR je zásadní součástí konkurenceschopnosti společnosti.

Jak společnost těží ze společenské odpovědnosti firem?

 • POZITIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
 • ZVYŠUJE ANGAŽOOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
 • ZAMĚSTNANCI SE STÁVAJÍ PRODUKTIVNĚJŠÍ A KREATIVNĚJŠÍ
 • PODPORUJE PROFESIONÁLNÍ A OSOBNÍ RŮST
 • PODPORUJE INDIVIDUÁLNÍ FILANTROPY
 • ZLEPŠÍ VEŘEJNÝ OBRAZ
 • ZVÝŠÍ ZÁJEM MÉDIÍ
 • PŘITAHUJE A UDRŽUJE INVESTORY

Dnešní kupující hledají větší transparentnost ve společnostech, s nimiž se rozhodli spolupracovat, nesoustředí se na velké značky, ale na produkty, které mají vazbami na společensky odpovědné chování.
 
Image
 
Nezáleží na velikosti vaší společnosti, projev odpovědného firemního chování povede k významným obchodním výhodám. Úspěšný přístup k zodpovědnost a udržitelnost společnosti (CR&S) zvyšuje reputaci společnosti a umísťuje ji mezi firmy, které se zajímají o více než jen o konečný výsledek.

Zaměstnanci z generace mileniálů hledají zaměstnavatele kteří se soustředí na trojlístek hodnot lidé planeta a příjmy.

Uskutečnění sociálně odpovědných iniciativ je skutečně vítězná situace. Nejen, že vaši společnost osloví společensky uvědomělé spotřebitele a zaměstnance, ale také skutečně změníte svět.

Naše služby v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti (CR&S) zahrnují:

 • KONZULTACE LEADERSHIPU UDRŽITELNOSTI
 • IDENTIFIKACE A PRIORITIZACE SOCIÁLNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH OTÁZEK
 • IDENTIFIKACE HLAVNÍCH TÉMAT V KONTEXTU GLOBÁLNÍCH TRENDŮ A VAŠÍ OBCHODNÍ SITUACE
 • STRATEGIE A POLITIKA UDRŽITELNOSTI
 • MANAGEMENT UHLÍKU A ZMĚNA KLIMATU
 • OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY
 • FORMOVÁNÍ A OVLIVŇOVÁNÍ ZDRAVÝCH KOMUNIT
 • PLÁNOVÁNÍ A DESIGN UDRŽITELNÝCH SPOLEČENSTVÍ
 • UDRŽITELNÁ DOPRAVA
 • SLUŽBY PRO INFRASTRUKTURU
 • ŘÍZENÍ ODPADU A ŘEŠENÍ ODPADU

Image

Pomáháme vládám, firmám a komunitám na celém světě, aby zjistili, co pro ně znamená udržitelná budoucnost a jak jí dostát.

Máte zájem o služby společenské odpovědnosti a udržitelnosti (CR&S)?

Chcete vědět, co pro vás můžeme udělat? Kontaktujte prosím poradce CR&S.

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás