< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Individuální hodnocení a psychometrika

Maxwell International is crafting valid assessments with scientific rigor. Psychometric testing is used in every aspect of modern life in an attempt to assess personality, ability, and, therefore, behavior.

Individuální hodnocení a psychometrika

Poskytujeme individuální hodnocení (assessment)  a psychometrické testování k hodnocení a rozvoji lidí v podnikání. Maxwell International je poskytovatelem psychometrického hodnocení a rozvoje lidí v podnikání, ať už jde o nábor, koučování výkonu, rozvoj vedení nebo zlepšení pohody na pracovišti. Provádíme validní hodnocení pomocí vědeckých metod. Psychometrické testování se používá ve všech aspektech moderního života ve snaze posoudit osobnost, schopnosti, a tedy chování člověka.

Testy jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • Vzdělávací testování. Vzdělávací testování se zaměřuje na rozvoj vzdělání, kompetence a schopnosti.
  • Testování zdraví. Testování zdraví se vztahuje na osoby s poruchami učení, možnými problémy s alkoholem a drogami, problematickým chováním, poruchami smyslového vnímání, dále hodnotí mozkové funkce po úrazech nebo traumatech.
  • Pracovní testování. Pracovní testování se používá při budování týmu, kariérním poradenství, testování schopností, profesním rozvoji a porozumění firemní kultuře na pracovišti.

Individuální hodnocení a psychometrika

Poskytujeme profesionální, validní, spolehlivé, včasné, praktické a cenově výhodné psychologické konzultační služby.

Pracovní psychologové společnosti Maxwell International nabízejí cenné psychologické poznatky a poskytují pomoc v mnoha oblastech personální činnosti od náboru a rozvoje talentů až po organizační změny.

Assessment Centrum (AC)

Naplníme vaše potřeby, ať už jsou jakékoliv.
Pracovní psychologové společnosti Maxwell

Psychologické služby pro firmy a organizace

Maxwell International je zkušeným poskytovatelem psychologických služeb pro firmy a organizace.

Psychologické služby Maxwell International

Poskytujeme přístup šitý na míru, abychom splnili specifické požadavky vaší organizace a pomohli vám ve chvíli, kdy potřebujete jednat rychle.

Další informace

Rádi si promluvíme o vašich požadavcích a potřebách a poskytneme vám informace o cenách našich služeb. Kontaktujte nás pro více informace ohledně našich služeb.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás