< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Psychometrické testování

Veďte svou organizaci efektivně prostřednictvím našich služeb psychometrického testování a hodnocení

Image
Jedním z klíčových prvků pro zajišťování vynikajícího pracovního výkonu je výběr a rozvoj správných zaměstnanců. Psychometrické testování a hodnocení může významně zlepšit proces výběru jak nových zaměstnanců, tak i hledání talentů mezi stávajícími zaměstnanci za účelem jejich povýšení. Účinné psychometrické posouzení může také hrát klíčovou roli v procesech rozvoje zaměstnanců.

 

Psychometrické testování a hodnocení může mít několik důvodů použití. Může být užitečné v širokém kontextu výběru a organizačního vývoje, vedení nebo dokonce klinického hodnocení. Poměrně přesně nám pomůže určit osobnostní a pracovní charakteristiky uchazečů, jejich sociální schopnosti, dovednosti a mnohé další silné nebo slabé stránky osobnosti.

Psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců jsou součástí celkového souboru metod výběru. Přinášejí data, která není možné zcela nahradit z jiného zdroje, a současně nejsou schopny nahradit data z jiných zdrojů. Přínosné jsou jako součást celku, ve kterém se jejich význam liší podle typu obsazované pozice.

Psychometrické testy mohou také posoudit následující:

 • Hodnoty
 • Situační úsudek
 • Emoční inteligenci
 • Nastavení
 • Vhodnost pro vykonávání daných pracovních pozic

 

Psychometrická hodnocení spadají do dvou kategorií:

Image
1. Testy způsobilosti nebo testy schopností – měří intelektuální schopnosti jednotlivce a nejčastěji se používají při náboru a výběru, abyste posoudili své schopnosti používat konkrétní dovednosti související s prací a předvídat následné pracovní výkony.

Existují různé typy hodnocení schopností, které měří širokou škálu duševních schopností a dovedností, včetně:

 • Kritické úvahy
 • Slovního uvažování
 • Numerického uvažování
 • Abstraktního/ logického uvažování
 • Mechanického uvažování
 • Prostorového uvažování
 • Základních obchodních dovednosti
 • Hodnocení konkrétních pracovních pozic

2. Testy osobnosti – používají se pro přesné a důsledné měření osobnostních charakteristik lidí. Některé se více orientují na silné stránky osobnosti, jiné se zaměřují na vztahovou inteligenci. Psychologické testování osobnosti se provádí z mnoha různých důvodů. Test osobnosti může být:

 • Používá se ke zjištění změn, ke kterým došlo u dané osobnosti
 • Pomoc při screeningu uchazečů o zaměstnání
 • Použit klinicky k hodnocení psychologických aspektů
 • Používá se opakovaně k posouzení účinnosti nebo neúčinnosti psychologické terapie

Poskytujeme služby psychometrického testování, které jsme schopni přizpůsobit vašim podnikatelským potřebám, a to jak při výběru zaměstnanců (náboru), tak při jejich další rozvoji.

Psychometrické testování provádíme od jednorázových testování až po objemová testování v rámci hodnotících center.

Image
Naše služby psychometrického testování mohou být individuálně přizpůsobeny tak, abychom vytvořily vysokou úroveň angažovanosti s kandidáty prostřednictvím osobních telefonátů a / nebo písemné zpětné vazby k jejich výsledkům, kromě komplexní psychometrické profilové zprávy vypracované psychologem pro zaměstnavatele.

Potřebujete informace o psychometrických testovacích službách?

Společnost Maxwell International spolupracuje s vámi na stanovení srovnávacích kriterií, na zhodnocení soft skills, technických a odborných znalostí, aktuální znalosti odvětví a jeho vývoji – a jsme schopni to dělat vzdáleně nebo na místě, přímo u vás. Testování služeb a hodnocení dovedností již není luxusem, je to nutnost

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, kontaktujte nás.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás