< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Vedení s NLP – ovlivňování a řízení lidí

Chtěli byste lepší dovednosti v oblasti ovlivňování emocí, myšlenek a chování?

 

Image
 

NLP je umění a věda osobní dokonalosti, odvozená od studia toho, jak špičkoví lidé v různých oborech dosahují svých vynikajících výsledků. Neurolingvistické programování (NLP) se zabývá tím, jak si utváříme svůj vlastní svět – naši jedinečnou zkušenost s tím, kdo jsme, co děláme a jak vnímáme ostatní. Neurolingvistické programování (NLP) se zabývá tím, jak ovlivňovat ostatní.
 
Většina našich úspěchů a nezdarů je výsledkem toho, jak se rozhodujeme. Mnoho lídrů dělá tu chybu, že se snaží vést lidi, aniž by předtím usilovali o porozumění a dosažení stavu vyladění. Manažeři musí umět vyjednávat, ovlivňovat druhé a naslouchat jim, aby přiměli klíčové členy týmu k podpoře a součinnosti. Musí mít smysl pro detaily stejně jako schopnost začlenit je do širších souvislostí. Musí mít schopnost networkingu – vytváření sítě vztahů a při práci jich efektivně využívat.
 
Vedení je především schopnost ovlivňovat druhé. Nejlepší manažeři nebývají kompetentní pouze v odborném smyslu, ale jsou i vynikající v jednání a ovlivňování lidí. Ovlivňování není manipulování. Ovlivňování je přirozeným důsledkem lidské interakce. Lidé neradi pociťují, že jsou manipulování, ale jsou otevřeni tomu, aby byli ovlivňováni. Náš profesionální úspěch a naše osobní štěstí závisí ve velké míře hlavně na tom, jak dobří jsme v ovlivňování druhých.
 
Image
 
Schopnost porozumět hluboce zakořeněným hnacím mechanismům chování je to, co v podnikání i v životě odlišuje špičkové lídry a osoby s vysokým výkonem.

Image
 

Trénink Vedení s NLP poskytuje základní nástroje v mnoha klíčových oblastech, včetně::


 

 • Pochopení způsobů komunikace
 • Budování raportu a propojení s ostatními na hlubší úrovni
 • Individuální raport
 • Pomoci lídrům získat přehled o tom, co chtějí – zásadní pro poskytování jasného a silného směru
 • Pochopení jazykových vzorců pro ovlivňování
 • Uplatnění jednotlivých způsobů myšlení
 • Jak dosáhnout skutečné empatie a zapojení bez vyhoření nebo „emoční nákazy“
 • Vědět, jak se orientovat na úspěšné výsledky; auditování změn
 • Pochopit roli důvěry a hodnot v tom, co lidi mentálně pohání
 • Posun od myšlení orientovaném na výsledky a myšlením orientovaném na problémy
 • Získání postojů a přesvědčení, které podporují sebevědomé vedení
 • Modelování prvořadé výkonnosti v podnikání
 • Rozvoj vašich dovedností

 
Image
 

Chcete se dozvědět více o tom, jak může Neurolingvistické programování (NLP) pomoci vám nebo vaší organizaci?

Get in touch with us!

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento neocenitelný kurz pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům. Čas od času nabízíme toto téma jako otevřený kurz, který umožňuje, aby se účastnil pouze jeden či více účastníků.
Pro více informací nás kontaktujte.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás