< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Řízení Diversity na pracovišti

Image

Ukažte svým vedoucím a manažerům, jak začlenit a podporovat všechny osoby ve Vaší organizaci.

Klíčovou konkurenční výhodou pro organizace v budoucnu bude, pokud budou umět co nejlépe využít jejich lidské zdroje. Tradiční metody řízení a organizační struktury musí stále více využívat dovednosti žen, lidí různých etnik, přistěhovalců, starších pracovníků, osob se zdravotním postižením a osob s různým životním stylem a náboženstvím.

Společnost Maxwell International pomáhá se strategií diversity a integrace na pracovišti, které jsou v souladu s obchodním plánem organizace a zlepšují prostředí na pracovišti.
 
 
Image
 

Co je Diversita?

 
Koncept diversity je založen na akceptaci a respektu. Diversita na pracovišti znamená vytvoření inkluzivního prostředí, které přijímá rozdíly každého jednotlivce, staví na jejich silných stránkách a poskytuje všem zaměstnancům příležitosti k dosažení svého plného potenciálu.
 
Diversita neznamená pouze rasovou rozmanitost – může zahrnovat i národní rozmanitost, ženy (zvláště v oblastech ovládaných muži), zaměstnance LGBTQIA, náboženskou rozmanitost, zdravotně postižené zaměstnance a dokonce i jen zaměstnance s různorodými a odlišnými pracovními zkušenostmi.
 
Podnikání existuje na konkurenčních a měnících se trzích, což znamená, že všichni zaměstnanci musí významně přispívat k úspěchu v podnikání a přidávat hodnotu všemi možnými způsoby, ale každý je jiný, takže organizace musí být schopny využívat jedinečné rozdíly jednotlivých pracovníků a přeměnit je v konkurenční výhodu.

 

DIVERZITA JAKO PŘÍLEŽITOST

 

Čeho lze docílit diversitou?

Image
 

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE FIREMNÍ POTŘEBY.
Zlepšete kulturní povědomí zaměstnanců, znalosti a komunikaci!

 
Maxwell International je inovativní konzultantská a tréninková společnost zaměřená na implementaci strategií Diversity a Inkluze na vašem pracovišti.
 

Diversita podporuje inovace a otevírá globální příležitosti. Z tréninku diversity společnosti Maxwell International může těžit vaše organizace tím, že pomůže zaměstnancům rozpoznat a tolerovat rozdíly mezi spolupracovníky.
 
Nabízíme komplexní a osvědčený proces implementace diversity a inkluze. To činí společnosti silnějšími a současně lepším místem k práci. Umožňuje organizacím lépe porozumět různorodým potřebám zákazníků a poskytovat vynikající služby všem svým zákazníkům a komunitám.
 

Maxwell International poskytuje tréninky diversity, poradenství a organizační rozvoj směřující k rozšíření hodnot kulturní rozmanitosti v rámci společností, mezi jejich zaměstnanci a vůči jejich zákazníkům
 

Experti společnosti Maxwell v oblasti diverzity pomáhají firmám:

 • Vytvářet kulturu uznávající rozmanitost, inkluzi a smíšené kultury
 • Vytvořit efektivní komunikační strategii
 • Rozvíjet a vychovávat skvělé lídry, kteří stavějí na diversitě
 • Dělat lepší rozhodnutí bez zaujatosti nebo předsudků
 • Chránit vaši organizaci před právními riziky prostřednictvím našich odborných školení a seminářů zaměřených na diskriminaci na pracovišti a prevenci sexuálního obtěžování
 • Se školeními diverzity a inkluze na pracovišti, která doplní kulturní dynamiku vaší organizace
 • Provádět školení diverzity a inkluze, která pomohou vaší organizaci rozvíjet ohleduplnější prostředí na pracovišti
 • Sladit cíle, poslání a vize vaší organizace a vašich zaměstnanců, abyste zajistili jejich osobní vnitřní ztotožnění se změnou a jejich zapojení
 • Snížit konflikty a úzkosti vyplývající z různorodé pracovní síly, stanovení technik řešení konfliktů a řízení
 • Vytvořit akční plán pro vedení lidí a efektivitu zaměstnanců

 
Image
 

Témata týkající se diversity a inkluze (začleňování)“

 • Výhody diversity na pracovišti
 • Kulturní kompetence
 • Komunikační záměr vs. Dopad
 • Měnící se demografie na pracovišti
 • Diverzita pohlaví
 • Generační rozdíly na pracovišti
 • Dopady stereotypizace a předsudků
 • Typy diverzity: rasová, náboženská, postižení lidé, kulturní, sexuální orientace, pohlaví atd.
 • Řešení podvědomých předsudků
 • Členové týmu Transgender
 • LGBTQI
 • Eliminace mikro-nespravedlnosti a mikroagrese

 

Podporujeme účast celé organizace od shora dolů a zdola nahoru, včetně C-level (vrcholový management, top management, executives) ředitelů, manažerů, supervizorů, administrátorů atd.

Naším hlavním cílem je poskytnout nejefektivnější a na míru přizpůsobenou podporu, abychom pomohli vaší organizaci rozvíjet postupy, které mají skutečný účinek na podporu rovnosti a rozmanitosti na pracovišti a posílí vaše obchodních procesy.

Kontaktujte nás


Požádejte nezávazně naše odborníky o konzultaci nebo nám pošlete e-mail s vašimi případnými požadavky či dotazy. Neváhejte nás kontaktovat


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás