< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®)

Porozumění osobnostním typům

 
Identifikace, porozumění a vypořádání se s našimi rozdíly a podobnostmi je klíčem k úspěchu jak v našem profesním, tak i osobním životě.
 
ImageMyers Briggs Type Indicator (MBTI®) je jedním z nejoblíbenějších a nejuznávanějších osobnostních nástrojů na světě. MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) bývá často mylně nazýváno typologií osobností. Nejedná se ovšem o typologii, ale instrument, který je založen na sebeanalýze vlastní osoby a našich preferencích.
 
Autoři MBTI®, Katharine Cook Briggsová (1875-1968) a její dcera Isabel Briggs Myersová (1897-1980) byly nadšené a disciplinované pozorovatelky rozdílnosti lidských osobností. Studovaly a zpracovaly myšlenky švýcarského psychiatra Carl G.Junga (1875-1961), které využily k porozumění lidem kolem nich. Ztráta lidského potenciálu za 2. světové války vedla Myersovou k vytvoření Indikátoru MBT, aby lidé měli přístup k výhodám, které našla v poznání psychologického typu a ocenění rozdílů.
 
Image
 
Účelem osobnostního nástroje Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) je, aby teorie psychologických typů popsaná C. G. Jungem byla srozumitelná a užitečná v životě lidí.

 

Osobnostní preference podle MBTI

 
Hodnocení MBTI pomáhá identifikovat vlastní přirozené preference ve čtyřech oblastech osobnosti:

 • Kam lidé směřují svou pozornost a odkud čerpají energii
 • Způsob, jakým získávají informace
 • Způsob, jakým se rozhodují
 • Jak se přizpůsobují okolnímu světu a jakou mají tendenci organizovat si život

 
Vaše přirozené preference v těchto čtyřech oblastech vás zařazují do jednoho z 16 odlišných typů osobností MBTI. Porozumění těmto typům poskytuje objektivní vhled, který můžete využít k posílení vašich profesionálních a osobních vztahů. Získáte sebedůvěru a inspiraci, jak zdůraznit své klady a pracovat na překonání svých slabších míst.

 
Image
 
Lepším pochopením lidí kolem sebe si uvědomíte, že tím nejcennějším je dobré využité vzájemných odlišností mezi lidmi. Poznáte, že když je druhý člověk odlišný, neznamená to, že jeden z nás je lepší nebo horší.

Pochopení rozdílu je skutečnou lidskou dovedností. Rozdíly se projevují kulturními, fyzickými a psychologickými faktory. Mít větší povědomí o vašich vlastních preferencích osobnosti vám umožňuje změnit svůj přístup při interakci s ostatními členy vašeho týmu. To zvyšuje vaše šance na efektivnější komunikaci a může vést k nižší úrovni frustrace a konfliktu.

Co se v kurzu dozvíte:

 • Identifikujete váš osobnostní profil podle Myers Briggs®
 • Pochopíte silné stránky a výzvy vašeho osobnostního stylu
 • Dozvíte se, jak efektivně pracovat s jinými osobnostními typy MBTI®
 • Procvičíte přizpůsobení vaší komunikace s těmi, s nimiž pracujete, na všech úrovních organizace
 • Vytvoříte si strategii pro využití rozdílných osobností vašeho týmu
 • Vytvoříte si akční plán, který chcete použít v práci
 • Dozvíte se jak snížit neproduktivní práci přizpůsobením úkolů členům týmu
 • Budete přesvědčivější ve své zpětné vazbě ostatním členům týmu
 • Využijete různorodosti týmu, abyste dosáhli užitečnějších a důvtipnějších závěrů
 • Zjistíte, jak účinně řešit konflikt pochopením technik MBTI®

 
Pochopení behaviorálních stylů MBTI umožnilo milionům profesionálů na mezinárodní úrovni lépe komunikovat a motivovat své zaměstnance a kolegy.

 

Indikátor osobnosti Myers Briggs (MBTI) může být užitečný pro:

 • Osobní rozvoji a budování sebevědomí
 • Zlepšení komunikace
 • Zlepšení týmové práce
 • Vedení lidí
 • Řešení problémů a konfliktů
 • Rozhodování
 • Řešení stresu
 • Vyrovnání se změnou
 • Pochopení stylů učení
Jste připraveni začít?

Můžeme přizpůsobit tréninkový program pro váš tým na základě teorie typů MBTI®.
Tréninkové programy MBTI® jsou připraveny a vedeny certifikovaným trenérem MBTI® společnosti Maxwell International.

Kontaktujte nás již dnes, abyste si zajistili tento úspěšný kurz pro vaši firmu, nebo si vyžádejte obsah přímo přizpůsobený vaší aktuální situaci a požadavkům.


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás