< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Ekologie a Ochrana životního prostředí

 

Image

 

Mezi hlavní služby v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí společnosti Maxwell International patří:

 

 • Seniorní řízení a vedení mítinků a porado široké škále témat udržitelnosti
 • Workshopy zaměřené na dodržování předpisů v oblasti životního prostředí, včetně hodnocení dodržování předpisů, sledování a podávání zpráv a řízení environmentálních povolení
 • Školení manažerských systémů, od krátkých kurzů o specifických prvcích systému až po rozšířený vzdělávání v oblasti vývoje, implementace a aplikace manažerských systémů
 • People Management – Řízení lidí
 • Rozvoj společnosti
 • Poradenství v oblasti životního prostředí
 • Služby ochrany zdraví při práci
 • Poradenství v oblasti bezpečnosti
 • Analýza přínosu
 • Data Management – Správa dat
 • Alokace ekologických nákladů
 • Změna klimatu, uhlíková stopa (Carbon Management)a energetická témata, včetně integrace systémů environmentálního a energetického řízení
 • Individuální školení o ochraně zdraví a bezpečnosti
 • Alternativní řešení sporů (arbitráž a mediace)
Omezit znečišťování životního prostřední je velmi důležitou a náročnou výzvou, protože nároky konzumní společnosti rostou a s tím se zvyšuje průmyslová produkce i spotřeba energií. Výsledkem je stále rostoucí znečištění životního prostředí, které po překročení určité hranice začne zpětně nepříznivě ovlivňovat nejen výrobce, ale i celou společnost. Ekologické odvětví se skládá z činností, které produkují zboží a služby, které měří, předcházejí, omezují a minimalizují nebo opravují škody na vodě, ovzduší a půdě, stejně tak jako problémy spojené s odpady, hlukem a ekosystémy. Metody ekologického průmyslu jsou na vzestupu díky náročnějším spotřebitelům, oblíbenosti akcionářů a nařízením vlád.
Společnost Maxwell International nabízí komplexní sadu služeb zaměřených na pomoc společnostem a organizacím při řešení konkrétních problémů životního prostředí nebo programových výzev.
 
Image

Společnost Maxwell International má prokazatelné zkušenosti s významnými strategiemi a iniciativami v oblasti životního prostředí. Pracujeme v rámci špičkových metodologií pro inovace a podporu zeleného průmyslu a ochrany životního prostředí a přinášíme nové nápady, které pomohou našim klientům dosáhnout svých cílů a naplňovat vlastní firemní politiku.

 

Jste připraveni začít? Kontaktujte nás ještě dnes!

Image


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás