< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Vzdělávací sektor

Image

Vzdělávání po celém světě se mění. Nová ekonomika, technologické trendy, přístupy
a společen ské tlaky mění trh a modely poskytování vzdělávání, stejně tak jako
dovednosti a pracovní místa potřebná pro budoucí ekonomiku.

Probíhají rozsáhlé debaty o financování škol a vysokoškolského vzdělávání, přičemž
nová politika vytváří implementační výzvy a příležitosti pro poskytovatele v celém
systému.

Image


Vzdělání má nezastupitelný význam v celé společnosti a hraje důležitou roli ve vývoji každ é země

 

Strategie vzdělávací politiky je jedním z klíčových pilířů, které slouží k udržení a rozvoji současného i budoucího blahobytu každého státu.

Vzdělání je zásadní pro ekonomickou prosperitu státu a konkurenceschopnost ekonomiky a zaujímá nenahraditelnou roli v kvalitě života. Pokud země nemá správně nastaveno řádné vzdělání, může být přeskočena jinými zeměmi, které vzdělávání podporují. Vzdělávací systém ovlivňuje mnoho faktorů; kulturní, technologické, ekonomické, ale i politické otázky mají velký vliv na vzdělávací systém země.

Image

Ať už jste zapojeni do předškolního, primárního, sekundárního nebo vysokoškolského vzdělávání, veřejného nebo soukromého sektoru, Maxwell International vám může pomoci identifikovat a naplnit vaše jedinečné výzvy a stejně jako odhalit možnosti jak využít potenciálů digitální éry.

 

Spolupracujeme s veřejnými, soukromými a neziskovými vzdělávacími institucemi, včetně:

 

 • poskytovatelů předškolního vzdělávání
 • poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy
 • základními a středními školami
 • univerzitami
 • ministerstvy školství, školskými institucemi a vládami

Společnost Maxwell International poskytuje odborné konzultace týkající strategie a rozvoje vzdělávání, která pomůže odlišit vaši instituci.

Naše zkušenosti a služby v oblasti vzdělávání zahrnují:

 

 • Trh znalostí
 • Profesní rozvoj učitelů
 • Integrovaná řešení učení
 • Rozšířená realita (AR)
 • Personalizované učení
 • Internet věcí
 • Řešení formativního hodnocení
 • Revoluce řízení zkoušek
 • Mezinárodní mobilita studentů
 • Digitální etika a soukromí
 • Online vzdělávání /li>
 • Řízení nákladů ve vzdělávání
 • Strategie a inovace
 • Institucionální strategie
 • Průzkum a rozvoj strategie vzdělávání
 • Výzkum, rozvoj a spouštění nových vzdělávacích modelů
 • Zlepšení výsledků učení studentů a jejich retence
 • Průzkum trhu
 • Vzdělávací technologická řešení
 • E-learningové řešení
 • Platformy dalšího online vzdělávání
 • Řízení a realizace institucionálních změn

 
Oddělené, personalizované a dynamické vzdělávání je novým standardem. Virtuální učení, digitalizace a rozšířená realita jsou jedním z nastupujících trendů, které mění zažité systémy vzdělávání.

Odborný tým společnosti Maxwell International může přinést osvědčené postupy, rámce, modely a strategická partnerství, která pomohou vaší instituci orientovat se v nových důležitých výzvách.

Pokud hledáte poradenskou firmu s integritou, nadšením a talentem pro dosažení výsledků ve vzdělávacím sektoru, pak jste na správném místě.

Společně vytváříme trvalé změny a výsledky.


Jak vám můžeme pomoci?

 
Kontaktujte nás a řekněte nám, jak vám můžeme pomoci rozvíjet vaši organizaci, čelit novým výzvám, strategiím či rozvíjet kompetence vašich zaměstnanců.

Image


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Česká Republika

Následuj nás