< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Naše metody a přístupy ve vzdělávání

Používáme širokou škálu vzdělávacích metoda přístupů, abychom vám poskytovali ty nejlepší a nejúčinnější tréninky.

Ve společnosti Maxwell International se řídíme závazkem poskytovat nejkvalitnější vzdělávání prostřednictvím různých metod a přístupů tak, abychom poskytovali relevantní a nejefektivnější tréninková řešení. Každá metoda výcviku a výuky poskytuje jinou zkušenost s výukou, a proto je správné nastavení výcvikového programu rozhodujícím faktorem při realizaci úspěšného vzdělávacího programu.
Společnost Maxwell International nabízí širokou škálu školících metoda rádi vám pomůžeme vybrat formu, který nejlépe bude vyhovovat vašim jedinečným potřebám.

Vyberte si tu metodu, která nejlépe vyhovuje vašim očekáváním na moderní vzdělávání.

  • Další metody a přístupy ve vzdělávání

  • Virtuální koučink

  • eLearning – Maxwell Knowledge Systems

  • Webináře

  • Classroom training, koučink vedený instruktorem

Školení v tréninkové místnosti (Classroom training) Školení v tréninkové místnosti (Classroom training)

Tradiční přístup k učení; trénink ve školící místnosti založený na zkušeném charismatickém trenérovi společnosti Maxwell International, který má praktické zkušenosti a úspěšnou praxi v oblastech a tématech, kterým se věnuje. Trenéři Maxwell International jsou zdatní v moderování diskusí a začlenění zkušeností účastníků tak, aby jim pomohli pochopit a využít výhod daného tématu; jedná se o nejlepší formu vzdělávání.

Otevřené kurzy Otevřené kurzy

Můžete mít jedince, kteří buď nemohou na školení vdaném termínu, nebo není vhodné, aby se účastnili školení s kolegy. Otevřené kurzy jim umožňují získat informace od ostatních účastníků, kteří pocházejí z různých odvětví a přinášejí do výuky různé perspektivy. Získávají také odborné a praktické návody a know-how od zkušeného trenéra, který může pracovat s konkrétními situacemi každého z účastníků. Otevřené kurzy jsou také skvělou volbou, pokud máte jednoho nebo dva jednotlivce, kteří potřebují trénink, a nechcete za ně platit za firemní kurz. Skupiny s nejvýše 6 účastníky vám zaručí, že vám budeme věnovat čas, který potřebujete. Můžete se podívat na náš Kalendář otevřených kurzů, abyste zjistili, jaké témata pokrýváme a kdy se kurzy konají; stejně tak si můžete rezervovat místo pro sebe nebo kolegy online.

Koučování tváří v tvář Koučování tváří v tvář

Koučování tváří v tvář nabízí významné výhody; zvyšuje účinnost jednotlivců, a tím i organizace. Jedná se o účinný mechanismus umožňující organizaci vypořádat se s konkurenčními tlaky, plánovat úspěch a přinést změny. Průvodce, který vám pomůže objasnit a definovat své cíle a kariérní cíle; motivace vést vás správným směrem. Koučování tváří v tvář je zaměřeno na výsledky, je konkrétní a efektivní;správná volba pro každého, kdo chce udělat rychlý pokrok.

Virtuální koučink Virtuální koučink

Virtuální koučink umožňuje koučování, když se kouč a účastníci nacházejí na různých místech, nebo když se těžko slaďuje časový harmonogram. Virtuální koučink okamžitě eliminuje veškeré náklady, nevýhody a frustrace, které se objevují při organizaci osobních setkání s účastníky, kteří jsou fyzicky daleko od sebe.

Webináře Webináře

Webináře urychlují proces učení tím, že zvyšují příležitost ke komunikaci, což vám umožní okamžitě poskytnout virtuální trénink různým účastníkům na různých místech. Jednoduché používání webových seminářů znamená, že můžete provádět kratší a častější školení, které pomáhají každému soustředit se. Webové semináře společnosti Maxwell International využívají celou řadu intervencí, včetně skupinových diskusí, práce ve dvojicích, oddělených skupin, editovatelných pracovních listů, role-plays a diskusí vedených trenérem, aby co nejvíce napodobili atmosféru v tréninkové místnosti. Tréninkové lekce jsou praktické, efektivní a šetří váš rozpočet tím, že eliminují náklady na dopravu, ubytování a školící prostory.

Learning nuggets - Výukové bloky Learning nuggets - Výukové bloky

Learning nuggets jsou malé, samostatné informační bloky. Learning nuggets nejsou jen vhodných způsobem, jak předávat informace; v dnešním pracovním světě může být nezbytné udržet zaměstnance na cestě k profesnímu rozvoji. Neučíme zbytečnosti. Výukové bloky Maxwell jsou vždy navrženy a dokonale zaměřené vaším potřebám.

eLearning – Maxwell Knowledge Systems eLearning – Maxwell Knowledge Systems

Vzhledem k tomu, že jednou z největších výzev v oblasti vzdělávání je nedostatek času, online kurzy na vyžádání jsou stále důležitější ve všech obchodních společnostech. Maxwell Knowledge Systems vám umožňuje poskytovat Leadership a Sales tréninky na světové úrovni flexibilním, samozpracovaném formátu, který je k dispozici, vždy když to účastníci potřebují.

Blended Learning  - Kombinované školení Blended Learning - Kombinované školení

My, ve společnosti Maxwell International, se vždy snažíme poskytovat nejlepší, flexibilní a cenově dostupné řešení, abychom splnili požadavky našich klientů. Blended Learning se stal nedílnou součástí prvotřídních služeb, které nabízíme. Naše kombinované školení integruje to nejlepší z tradičního výcviku v tréninkových místnostech.

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás