< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

Mise, Vize, Hodnoty

Základní hodnoty společnosti Maxwell International
Naše hodnoty, vize a poslání jsou více než jen to, jako sobě přemýšlíme. Tím, že nás každodenné provází, zaručují, že neustále poskytujeme všem klientům důvěryhodné a spolehlivé služby.
Naše mise

Naše poslání je jasné. Jsme důvěryhodní poradci, kteří poskytují špičková tréninková a konzultační řešení, která podporují společnosti všech velikostí ve všech tržních segmentech a poskytují jim udržitelnou konkurenční výhodu.

Naše vize

Být nejlepším globálním poskytovatelem vzdělávání a poradenských služeb, uznávaným za to, že pomáháme zaměstnavatelům dosáhnout úspěchu prostřednictvím lidí a výjimečných, kreativních řešení.

Naše základní hodnoty
Klienti na prvním místě

Klademe naše klienty na první místo ve všem, co děláme. Aktivně nasloucháme našim klientům, abychom pochopili jejich potřeby a očekávání.

Kvalita a dokonalost

Děláme vždy o krok více, abychom poskytli nejkvalitnější řešení a překonali očekávání našich klientů.

Důvěra

Považujeme důvěru za základ společné práce, mezi kolegy i ve spolupráci s partnery a klienty.

Důvěryhodnost

Pracujeme kvalitně a chováme se s nejvyšším smyslem profesionality a etiky; prosazujeme poctivost, integritu a kompetenci u našich lidí.

Závazek

S plným úsilím a nasazením se snažíme dosáhnout společně s našimi klienty stanovených cílů. Jsme spokojeni pouze tehdy, když jsou naši klienti spokojeni.

Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás